Browsing Tag

Tài liệu học Max

Phím tắt trong 3D Max

Phím tắt trong 3D Max 1. Các phím F F1: Trợ giúp F2: Không Alt + F2: bắt dính tới các đối…