Sử dụng vray multiscatter trồng cỏ cây cối

Bài Dịch hướng dẫn sử dụng Multiscatter

Hi vọng sẽ giúp các bạn nhiều trong quá trình tạo những khung cảnh khủng khiếp về poly 1 số sản phẩm


Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.

Cài đặt

[HR][/HR]Phần mềm chỉ làm việc khi bản quyền phần mềm đã được khai báo chính xác.
Nếu multiscatter không tìm thấy file bản quyền nó sẽ chuyển sang chế độ render node và chỉ có thể render những file đã tạo trong multiscatter, 
Để cài đặt chương trình bạn cần chạy multiscatter_WS.exe với adminstrator
Click the image to open in full size.
Ko quên tắt 3dmax trước khi bạn bắt đầu cài đặt.
Click the image to open in full size.
Cẩn thận đọc các điều khoản . Nếu bạn đồng ý ấn I Gree ko thì ấn Cancel
Click the image to open in full size.
Chọn phiên bạn 3dmax mà bạn sử dụng
Click the image to open in full size.
Chương trình sẽ tự động chọn đường dẫn trong 3dmax. Kiểm tra đường dẫn mà chương trình đã cài đặt nếu cần.
Kích nút setup
Sử dụng MultiScatter
Bạn cần vào bảng điều khiển Multiscatter
Create>Geometry> MultiScatter > MultiScatter.
Click the image to open in full size.
Nếu có bất kì đối tượng nào đang lựa chọn trong lúc bạn nhấn tạp, Multiscatter sẽ tự động sử dụng bề mặt của đối tượng chọn để phân bố lên chúng.
Sau khi tạo multiscatter bạn di chuyển sang modify chọn đối tượng cần đặt sự phân bố. Nhấn và nút teapot trước khi lựa chọn đối tượng sẽ đặt lên nó.
Click the image to open in full size.
Bạn có thể chọn bất kì đối tượng nào. Vray proxy và mental proxy trong khung cảnh.
Bạn cũng có thể chọn theo danh sách bằng cách nhấn vào +list
Click the image to open in full size.
Có thể thêm bớt đối tượng bằng cách nhấn vào nút cộng hoặc trừ.
Mỗi đối tượng kéo theo các lựa chọn sau
Click the image to open in full size.
Probability : là mật độ của đối tượng trên bề mặt
MASK: Sự phân bố của đối tượng trên bề mặt theo ảnh mask


Mask contrast : Giá trị tương phản của sự phân bố.Tương phản càng cao thì viền của mask càng chơ nên khác nhau. Giống như bên dưới ta đang sử dụng mask contract là 100, viền của đối tượng sắc nét.
Click the image to open in full size.
Màu sắc của đối tượng
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Show/Hide Help Pictures : khi nút này kích hoạt hay không kích hoạt sẽ giúp hiện ảnh bề mặt của multiscatter


‘Reset All Settings to Default’ Nút này chuyển tất cả các các tùy chỉnh về mặc định


‘Collapse to Single Mesh’ Nút này chuyển đổi các đối tượng multiscatter sang dạng editable Mesh.


Click the image to open in full size.
‘Select All Dependences’ Lựa chọn tất cả các đối tượng trong khung cảnh đã sử dụng trong Multiscatter( Đối tượng, bề mặt, spline và border)
Distribution
Chọng bề mặt hoặc spline
Để các định về mặt của đối tượng cần phân bố bạn cần nhấn và MultiScatter.Sau khi chọn về mặt cần phân bố nhấn ” Surface/Spline”
Click the image to open in full size.
Chỉ có thể chọn 1 đối tượng. Nếu bạn cần chọn nhiều mặt hoặc nhiều đường hơn thì hãy attach nó lại.
Tùy chọn phân bố bằng SplineTùy chọn phân bố băngf spline chỉ sẵn có, nếu spline đc lựa chọn.
Click the image to open in full size.
Thickness : Đây là độ dày của đối tuownjg phân bố trong spline. Kích thước theo hệ đơn vị đã đặt


Proxy Distance Là độ dài rộng giữa các đối tượng. 


Click the image to open in full size.
Tùy chọn cho phân bố trên cả bề mặt và spline“`Click the image to open in full size.
Seed – Tùy chọn cài đặt độ thay đổi của đối tượng phân bố. Bất kì sự biến động nào của bảng leads làm cho phân bố thay đổi.


Max Count – Số đối tượng được tạo ra. Nếu bề mặt không đủ khoảng cách thì số đối tượng sẽ luôn nhỏ hơn giá trị max count.


Mask – Sự phân bố của đối tượng theo mặt nạ. Đối tượng sẽ ko xuất hiện ở mặt sau của đối tượng.Màu trắng sẽ ko thay đổi. 
Color – Bạn có thể sử dụng màu mặt nạ cho đối tượng phân bố với tùy chọn này khi được kích hoạt.
Use Random Position -Các đối tượng sẽ được phân bố lung tung trên bề mặt.


Use Regular Pattern – Đối tượng được phân bố thẳng hàng như hình bên dưới.


Ý nghĩa của cài đặt sự phân bố là số đối tượng trên bề mặt. Nó sẽ đặt mật độ của chúng.Nếu bạn ko thíach lựa chọn variant hoặc ramdom distribution có thể chọn setting Seed.
Nếu bạn cần phân bố chỉ 1 phần trên bề mặt có thể sử dụng mask.
Màu đen tức mật độ băng 0 , ngược lại mày trắng tức mật độ phân bố 100%.
Ví dụ sự khác nhau cuả mask
Noise
Click the image to open in full size.
Falloff towards the camera
Click the image to open in full size.
Falloff towards object Z-axis
Click the image to open in full size.
Vertex Paint
Click the image to open in full size.
Bảng Regular Pattern Settings
Click the image to open in full size.


Mapping Channel Đặt kênh của UWV sử dụng cho sự phân bố.


Để tạo ra sự thay đổi khác nhau thay đổi Scale Mult


Pattern
Click the image to open in full size.
Lựa chọn này cung cấp kiểu thay đổi của sự phân bố ( Lưới vuông , lưới tam gián , lưới lục giác)
Random Shift Thay đổi thông số này để sự phân bố 1 cách lung tung hơn.


Random Position Settings
Click the image to open in full size.
Border Spline
Click the image to open in full size.
Nó giới hạn các đối tượng quang đường spline. Bạn có thể chỉ sử dụng 1 spline. Nếu bạn cần giới hạn các đối tượng bằng nhiều spline thì attach chúng lại thành 1 đường thôi.
Để phân bố bên ngoài đường line sử dụng inverse trong properties của đường spline để thay đổi các phân bố.


Border behavior
Click the image to open in full size.
NHư 1 đường viền, bạn có thể sử dụng mặt cạnh ( use surface border) và đường line xung quanh ( use spline border). Sự sắp xếp của các đối tượng phân bố trên đối tượng có thể điều chỉnh bằng mật độ ( affect density) ( Afftect Scale) và xoay ( affect rotate) Độ gần của các đối tượng được điều chỉnh bằng Distance


Cử dụng nút Curver bạn có thể điều chỉnh kiểu khác nhau của đường bo độ gần, khoảng cách từ đường bo.
Cắt Camera 
Click the image to open in full size.
Use Camera Clipping Kích hoạt sự phân bố xa gần của khoảng cách các đối tượng nhìn từ camera


Distance: Đặt khoảng cách mà đối tượng sẽ phân bố.
Nếu ảnh tĩnh sẽ thuận tiện cho việc điều chỉnh mật độ (Affect Density) khoảng cách các đối tượng nhìn từ camera


Điều chỉnh density thì ko phù hợp với làm chuyển động. Đối tượng sẽ xuất hiện đột ngột trước camera. Affect Scale thuận tiện hơn cho làm chuyển động vì nó làm cho các đối tượng ko chồng lên nhau


Co dãn đối tượng
Click the image to open in full size.
Global : cái này sẽ co dãn đối tương theo tất cả các trục của nó.
From and To: điểu chỉnh giới hạn thu phóng. Nếu co dẫn nên cho các đối tượng ngang bằng nhau 1 chút, đặt thông số gần như nhau cho mỗi vật.
From = 100, To = 100.
Click the image to open in full size.
From = 100, To = 300.
Click the image to open in full size.
From = 300, To = 300.
Click the image to open in full size.
Mask : tương tự như các mask trên để thu phóng các đối tượng to nhỏ ko đồng nhất, theo ảnh map được đưa vào
Như hình dưới sử dụng map noise mặc định.
Click the image to open in full size.
Hình dưới là ví dụ sử dụng falloff cho khoảng cách các đối tượng vào maskClick the image to open in full size.
Min Scale: Đặt giá trị thu giãn nhỏ nhất cho đối tượng.
Local : cho phép thay đổi thu phóng độc lập mỗi đối tượng trên trục riêng của nó.


Click the image to open in full size.
Constant Cài đặt tạo cho tất cả các đối tượng xoay 1 góc nào đó.
X = 0, Y =0, Z = 0
Click the image to open in full size.
X = 45, Y = 0, Z = 0.
Click the image to open in full size.
X = 0, Y = -45, Z = 0.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Random THông số đặt thêm lựa chọn xoay bất kì theo mỗi trục.


X=60, Y=0, Z=0.
Click the image to open in full size.
X=0, Y=60, Z=0.
Click the image to open in full size.
X=0,Y=0,Z=360.
Click the image to open in full size.
X=60, Y=60,Z=360
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Use Normal. Nếu đối tượng nằm dọc theo và phía trên mặt cài đặt use normal là 1.0. Thay đổi thông số này sẽ hiển thị hình như bên dưới.
Use Normal = 0.0
Click the image to open in full size.
Use Normal = 0.5
Click the image to open in full size.
Use Normal = 1.0
Click the image to open in full size.
Use Normal = 4.0
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Mask – Di chuyển thươc màu sắc mỗi màu sẽ làm cho đối tượng xoay theo 1 trục khác nhau, như ta nhìn thấy trong hìh.Màu đỏ tượng trưng cho trục x, màu xanh là trục y và màu xanh cây để xoay trục Z. Giá trị màu = 0 màu tối để quay 1 góc 180 độ.Có thể sử dụng 1 ảnh map mặt nạ với các màu sắc khác nhau để xoay.


Colored Noise
Click the image to open in full size.
Gradient Ramp
Click the image to open in full size.
Xoay đối tượng khi làm chuyển động có thể sử dụng để tạp hiệu ứng gió. Để nó chuyển động có thể điều chỉnh Map intensityClick the image to open in full size.
Di chuyển so với vị trí ban đầu
Click the image to open in full size.
Các thông số trên dùng để tạo không gian trên khoảng không cho các đối tượng proxy.
Bên đưới là ví dụ để biến động theo trục Z từ -3000 – 5000
Click the image to open in full size.


Click the image to open in full size.
Chúng ta hãy thêm các đối tượng với kích thước nhỏ hơn.
Click the image to open in full size.
Trong trường hợp khoảng cách giữa cá đối tượng lớn được giữ nguyên, nhưng các đối tượng nhỏ hơn 


Đặt Height để các đối tượng xích lại gần nhau hơn
Click the image to open in full size.
Penetration là sự xâm nhập điều chỉnh để các đối tượng được gần nhau


Cơ bản xong về Plugin multiscatter nhưng các bạn cần tự tim hiểu thêm để thực tế những gì mình nói ở trên.

Các bạn có thể xem video hướng dẫn cụ thể tut này nhé:

Chúc các bạn thành công. Kiến trúc 360
Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.