Bạn đang xem mục

Hồ sơ thiết kế mẫu

Hồ sơ thiết kế thi công là bộ cơ bản đủ để triển khai thi công phần thô và hoàn thiện của ngôi nhà bao gồm:

Bản vẽ Thiết kế kiến trúc
Bản vẽ Thiết kế kết cấu
Bản vẽ Thiết kế điện nước

Dưới đây là toàn bộ thư viện autocad về hồ sơ thiết kế mẫu, để giúp các bạn có đang tìm kiếm cũng như đang cần tài liệu để tham khảo trong quá trình thiết kế và học tập. Hi vọng nó sẽ hữu ích đối với các bạn đang cần.