Browsing Tag

Tài liệu học Autocad

Bảng lệnh tắt trong CAD

Dưới đây là các lệnh trong Autocad  và cách đặt lại lệnh tắt để các bạn có thể làm việc nhanh, hiệu…