Lỗi Dim kích thước bị nhảy lung tung khi di chuyển

0 605

Lỗi Dim kích thước bị nhảy lung tung khi di chuyển trong autocad

Có bạn sinh viên đang làm đồ án kêu gọi cứu tha thiết:
Khi vẽ bất kỳ một bản vẻ và khi Dim kích thước bản vẽ đó xong rồi khi copy bản vừa vẽ và Dim kich thước đó sang chỗ khác (trong cùng bản vẽ hay khác bản vẽ) thì kích thước đó bị chạy “tùm lum” hết à, chẳn hạn như đường Dim dài ra ngắn lại nói chung là đủ thứ “trò” hết à khó chịu lắm. Các bậc tiền bối có ai có gặp trường hợp này chưa nếu có gặp rồi thì có cách nào giải quyết không xin “cứu” với. 
 
Cách giải quyết như sau:

Bạn vào menu Tools –> Options –>

User Preferences
Bỏ chọn (để trắng) mục Make new dimention là xong

Tiếp đến phải dùng lệnh này nữa nhé:

Các đối tượng kích thước trên bản vẽ của bậu đang bị chi phối bởi biến DIMASSOC
DIMASSOC = 0 -> Tạo kích thước ở dạng bị Exploded (nổ văng từng mảnh …)
DIMASSOC = 1 -> Tạo kích thước nhưng không liên kết với đối tượng được chọn (khi pick)
DIMASSOC = 2 -> Tạo kích thước liên kết với đối tượng được chọn (bậu đang bị cái này khóa tay, khóa chân).
Muốn loại bỏ hoàn toàn, bậu phải sử dụng cả 02 cách mấy bồ tèo ở trên đã hướng dẫn :
1. Vào Option và bỏ chọn hộp kiểm Make new dimention (tương đương với gỏ lệnh DIMASSOC và nhập giá trị = 2) –> kể từ lúc này khi tạo các kích thước mới nó sẽ không link với các đối tượng mà bậu pick vào.
2. Nhưng các kích thước cũ (được bậu tạo ra trước đó) vẫn bị liên kết với các đối tượng. Bậu phải gỏ lệnh DDA và chọn tất cả các đối tượng kích thước có trong bản vẽ rồi Enter (Lệnh này dùng để cắt đuôi mấy thằng còn níu kéo, vấn vươn…)

Kiến trúc 360 – Sưu tầm
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.