Sách về Thiết kế Bảo tàng – French Museum Architecture

0 282

Sách về Thiết kế Bảo tàng – French Museum Architecture

Cuốn sách này là dữ liệu tổng hợp về thiết kế bảo tàng, các bạn sinh viên có thể xem và download về tham khảo để chuẩn bị tốt khi làm đồ án Bảo tàng cho mình.
Xem hình ảnh demo có trong cuốn sách này:
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.