8 cấp độ render trong vray 3dsMax

8 CẤP ĐỘ RENDER ( Loand seting render )

Thấy cái này của bạn HackerTuan hay hay bên 3dzip nên post lại cho mọi người tham khảo:Khi Bạn Đã Dựng Hình Xong , Áp Vật Liệu vào, Ánh Sáng bắt đầu Hiện Ra
Giờ là lúc chúng Ta phải đặt Thông Số Seting ( Bảng F10 )
Mỗi lần đặt Rất mất công , mình Xin Giới thiệu 8 Level ( Cấp độ Bé -> Lớn ) Thật Nhanh khi không cần chỉnh SettingCách Loand : F10 /Preset /Loand Preset /Thư mục Render vừa Tải về
và Chọn cấp độ , All rồi Shft+ Q

LEVEL 1 : Chay với Tốc độ Cực Nhanh,
Kết quả : Ảnh Render Nhanh , chất lượng kém
Phù hợp : Chạy thử trong Giai đoạn Test Vật Liệu, Bố Cục

LEVEL 2 : Chạy Tốc độ Nhanh,
Kết quả : Ảnh Render Nhanh , chất lượng Ảnh Trung Bình
Phù hợp : Chạy thử trong Giai đoạn Test Ánh Sáng

LEVEL 3:Chạy Tốc độ Trung Bình
Kết quả : Ảnh Render Trung Bình , chất lượng Ảnh Khá
Phù hợp : Chạy thử trong Giai đoạn Ánh Sáng, Vật Liệu

LEVEL 4 :Tốc Độ Trung Bình -Ngoại Thất
kết quả : Ảnh Render Khá , chất lượng Ảnh Khá Tốt về Ngoại Thất
Phù hợp : Chạy thử trong Giai đoạn AS, Vật Liệu Ngoại Thất

LEVEL 5 :Tốc Độ Trung Bình -Nội Thất
Kết quả : Ảnh Render Khá , chất lượng Ảnh Khá Tốt về Nội Thất
Phù hợp : Chạy thử trong Giai đoạn AS, Vật Liệu Nội Thất

LEVEL 6 :Tốc Độ Chậm
Kết quả : Ảnh Render Khá Đẹp ,
Phù hợp : Chạy Thật Trong Giai Đoạn Xuất Ảnh

LEVEL 7 : Tốc Độ Rất Chậm
Kết quả : Ảnh Render Rất Đẹp ,
Phù hợp : Chạy Thật Trong Giai Đoạn Kết Thúc Của Ảnh Ngoại Thất

LEVEL 8 : Tốc Độ Rất Chậm
Kết quả : Ảnh Render Rất Đẹp ,
Phù hợp : Chạy Thật Trong Giai Đoạn Kết Thúc Của Ảnh Nội Thất

Và Cuối cùng : Thông Số VrayLanczosFilter Mình đã Hiệu chỉnh cho phù hợp với Từng Level .

Các bạn download tại địa chỉ sau:

DOWNLOAD


Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kiến trúc 360 – Hãy like để ủng hộ kiến trúc 360 nhé! Chúc các bạn tìm được những gì mình cần.

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.