Sharifi-ha House / Nextoffice – Alireza Taghaboni

0 189

Location: Darrous, Tehran, Iran
Designer: Alireza Taghaboni
Area: 1400.0 sqm
Year: 2013
Photographs: Parham Taghioff, Mandana Mansouri, Salar Motahari, Majid Jahangiri

Theo www.archdaily.com/522344/sharifi-ha-house-nextoffice
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.