The Nest / a21studio

Thiết kế: a21studio
Chức năng: nhà ở
Địa điểm: Thuận An, Việt Nam
Diện tích: 40 m2
Năm xây dựng: 2013
Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.