ANH House / Sanuki+Nishizawa Architects

0 162
Thiết kế: S+Na. – Sanuki+Nishizawa Architects
Chức năng: nhà ở tư nhân
Địa điểm: TP.HCM
Diện tích khu đất: 332 m2
Năm hoàn thành: 2013
Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki

02-0162-m
03-9980-m
08-4670-m
14-4928-m
15-4847-m
23-9935-m
16-4948-m
25-4801-m
35-4724-m
130716ANH-Diagram
ANH-Drawing2(SECTION)
ANH-Drawing1(PLAN)
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.