Chia sẻ các mẫu thiết kế phòng khách- phòng bếp file sketchup 19092018

Chia sẻ các mẫu thiết kế phòng khách- phòng bếp file sketchup 19092018
Các mẫu thiết kế phòng khách- phòng bếp được các kiến trúc sư thiết kế bằng nhiều loại phần mềm khác nhau. Ở đây chúng tôi xin cung cấp tới các bạn mẫu thiết kế phòng khách- phòng bếp của ngôi nhà bằng phần mềm Sketchup.
Mọi người có thể Download trực tiếp mẫu theo đường link bên dưới mỗi hình.
Chú ý Pass download là: sketchup.cgtips.org

Nguồn chia sẻ: sketchup.cgtips.org

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.