Tiêu chuẩn Hữu dụng trong Kiến trúc, nội thất Free download

0 343

Tiêu chuẩn Hữu dụng trong Kiến trúc, nội thất Free download

Kiến trúc hiện đại được đặc trưng bởi một thaumaturgic (tài năng của một cách thần kỳ đóng rắn) tham vọng đó sẽ chữa lành “căn bệnh” của các cá nhân và xã hội. Mặc dù tham vọng này dường như đã lỗi thời và hơi vô lý ngày nay, sau nhiều thập niên của hậu hiện đại đó tạo nên phủ nhận bất cứ quyền lực khác của kiến ​​trúc hơn là một người chỉ đơn thuần là thẩm mỹ. Tuy nhiên, luận án của tôi, mà tôi đã phát triển mặc dù một số tiền hợp lý của các bài viết trên blog này, là kiến ​​trúc không chắc chắn sở hữu một sức mạnh, nhưng hơn là sức mạnh của sự chữa lành, nó có thể thay được sức mạnh của tổn thương. (xem kiến ​​trúc làm vũ khí)
Về vấn đề này, những gì được xem là các ví dụ tinh túy của một tập hợp các chỉ tiêu và một dư lượng của hệ tư tưởng hiện đại là sơ đồ áp đảo bởi các tiêu chuẩn đồ họa kiến ​​trúc hấp dẫn (trang bìa giới thiệu cf) đề xuất. Thật vậy, sau những giấc mơ hiện đại của một môi trường xây dựng tối ưu, những tài liệu kiến ​​trúc xem xét một cơ thể bản quy phạm -một có thể nghĩ Modulor- của Le Corbusier và biện hộ cho một kiến ​​trúc mà là hoàn toàn thích nghi với cùng một cơ thể này. Cơ bản quy phạm này không phải là một cơ thể lý tưởng theo nghĩa cổ điển của nó (chủ yếu dựa trên các giá trị thẩm mỹ), nhưng có thể được coi như vậy, vì nó không đại diện cho cơ thể của bất cứ ai mà là cấu thành một nhà nước không thể truy cập bình thường theo.
Như chúng ta đã thấy với công việc của Arakawa và Madeline Rượu gin (xem kiến ​​trúc bài tiểu luận của Joy), kiến ​​trúc có thể được xem xét trong khung thời gian của quá trình tiến hóa của con người và, theo cách này, được thiết kế để tác động đến sự phát triển như vậy. Cơ thể chuẩn mực của những sơ đồ cấu thành đối diện chính xác của công việc Arakawa / Rượu gin ‘mà cố gắng để kích hoạt cơ thể để chống lại cái chết. Trong thực tế, các hệ tư tưởng bản quy phạm bằng cách chọn một thân hình lý tưởng oxymoronic bình thường như là một mô hình, từ chối những ý tưởng về sự tiến hóa của con người. Sự phủ nhận này tổ chức một sự bạo effectuated trên cơ thể vì nó làm cho nó tương tác với một môi trường mà lực lượng nó vẫn như cũ. Như một môi trường bản quy phạm cũng bao hàm một hành vi bản quy phạm mà ngụ ý một tập hợp các hoạt động được xác định trước tương đối với từng không gian và nội thất.
Người ta có thể mơ ước (tôi làm!) Của một tái diễn giải của những sơ đồ lật đổ bởi các hoạt động khác nhau và các cơ quan mà không được nghĩ về bởi những văn bản quy phạm (các giao hợp có vẻ là một cách tốt để bắt đầu chúng ví dụ!).
Các tài liệu, hình ảnh đầu tiên sau tất cả đều được chiết xuất từ ​​các tiêu chuẩn đồ họa kiến ​​trúc. Hoboken: Wiley, 2000.
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.