Bảo tàng ​​nông nghiệp Heritage Park Eptagonia

Bảo tàng ​​nông nghiệp Heritage Park Eptagonia

Design Team: Vamvakidis Simos, Tzortzis Antonis, Zapantiotis Fotis
Location: Limassol, Cyprus
Type: Competition (Honorable Mention)
Client: Eptagonia community
Area: 9,220 sqm
Year: 2012

Bảo tàng xây dựng bám theo độ dốc nhẹ nhàng của địa hình hiện có, tạo ra một sự kết nối “hữu cơ” với cảnh quan. Các khối của bảo tàng xuất hiện như những mảnh vỡ độc lập, kết hợp tạo nên tổng thể lớn.

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.