Tổng hợp 5 model tượng Phật, tượng bồ tát, tượng đức mẹ, tượng chúa

Tổng hợp 5 model tượng Phật, tượng bồ tát, tượng đức mẹ, tượng chúa

Trong file download có chứa file 3dsmax đầy đủ toàn bộ tượng. Thư viện tượng này gồm:

Model tượng phật tổ
Model tượng Bồ tát
Model tương đức mẹ
Models tượng Chúa

Xem và download theo link bên dưới:


Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.