Đồ án tốt nghiệp KTS – Ha Noi Creative City

Đồ án tốt nghiệp KTS – Ha Noi Creative City

Ha Noi Creative City – Renovation of 168 Khuat Duy Tien Factory

SVTH: Nguyễn Kim Tuyến

Lớp: 510110366
Đồ án tốt nghiệp KTS Trường Đại Học Phương Đông – Hà Nội

 

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.