Clarendon Avenue by Veronica Martin Design Studio

Clarendon Avenue là một căn hộ được cải tạo bởi Veronica Martin Design Studio. Ngôi nhà 80 tuổi nằm ở Wellington Village, Ottawa, Canada.

Hình ảnh của: Urszula Muntean
Nguồn từ homedsgn.com

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *