Những kích thước đáng lưu ý trong thiết kế nội thất

Những kích thước đáng lưu ý trong thiết kế nội thất

Những quy luật căn bản trong thiết kế nội thất và trang trí nội thất là kiến thức người thiết kế cần nắm vững. Nó quan trọng trong thiết kế công trình kiến trúc và thiết kế nội thất. Các quy luật thiết kế nó quan trọng cả trước khi thực hiện đồ án thiết kế đến khi thực hiện thiết kế, các quy luật đó là:

Quy luật về sự cân bằng
Quy luật về nhịp điệu
Quy luật về sự nhấn mạnh
Quy luật về sự hài hòa
Quy luật về sự cân xứng và tỷ lệ

Dưới đây là các kích thước cần lưu ý đối với các Kiến trúc sư trong việc thiết kế nội thất:

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.