Đồ án tốt nghiệp kts – Khách sạn Mỹ Đình- Hà Nội

Đồ án tốt nghiệp kts – Khách sạn Mỹ Đình- Hà Nội

Sinh viên: Phạm Hồng Đức – 50KD5
Điểm: 8,5

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.