Đồ án tốt nghiệp kts – Chung cư cao tầng N1-N2 Nam An Khánh

Đồ án tốt nghiệp kts – Chung cư cao tầng N1-N2 Nam An Khánh

Sinh viên: Nguyễn Hoàng Sơn – 48KD6
Điểm: 8,8

Tổng hợp và sưu tầm bởi kiến trúc 360

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.