Đồ án tốt nghiệp kts – Bệnh Viện đa Khoa Thủ Thiêm 500 giường

Đồ án tốt nghiệp kts – Bệnh Viện đa Khoa Thủ Thiêm 500 giường.

Tên đồ án: Bệnh Viện Đa Khoa – Thủ Thiêm
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Võ Đặng Phúc
Qui mô: 500 giường
Đại Học YERSIN Đà Lạt

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đồ án kiến trúc tại đây:
Chúc các bạn làm tốt đồ án tốt nghiệp của mình!

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.