Đồ án kiến trúc loa thành – Nhà ở Sinh thái Sơn Trà – Đà nẵng

Đồ án kiến trúc loa thành – Nhà ở Sinh thái Sơn Trà – Đà nẵng

Đồ án kiến trúc loa thành năm 2012
Giải thưởng: Giải nhì
Tên: Khu nhà ở sinh thái Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng
Giáo viên hướng dẫn: Ths.KTS Phạm Bá Tất Thành
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quang Nam
Trường: Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.