Lamps – modell pack (Mode đèn nội thất đẹp)

Chào các bạn!

Phong cách nội thất hình ảnh tương phản rõ rệt đã trở nên khá thời trang gần đây. Chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi có thể giúp đỡ với bộ này nổi tiếng thiết kế-chao đèn. Bạn biết đấy, những người bạn đang hoài sốc, làm thế nào có giá trị thực sự chúng là trong RL …

Tất cả các mẫu đã được mô hình hóa trong 3ds Max-và bóng mờ trong Vray. Một phụ OBJ-Version được bao gồm cho các tín đồ không-Max.

Hy vọng bạn sẽ tìm thấy một số sử dụng cho các! Trân trọng, xoio

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *