Đồ án tốt nghiệp kts – Bảo tàng Hồ Gươm

Đồ án tốt nghiệp kts – Bảo tàng Hồ Gươm

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư khóa 2005 -2010 trường đại học Xây dựng Hà Nội

Sinh viên: Quách Thế AnhPhần ảnh đồ án

Phần thuyết minh đồ án

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.