Tổng hợp Các Plugins tốt nhất cho Google SketchUp

0 1,876
​Tổng hợp Các Plugins tốt nhất cho Google SketchUp. Chúc các bạn vui vẻ.01/ Organic modeling Plugins

Artisan 1.0.1

ExtrudeTools
Sculpt Tools

 

Soap Skin & Bubble

 

 
Subdivide and Smooth
02/ Deformation Plugins
FredoScale – v2.2
 
Shape Bender

 

 
SketchyFFD
 
03/ Push & Pull Plugins
JointPushPull – v2.0
 
 
SmartPushPull – v0.26
 
04/ Draw in Curved Surface Plugins
Offset in Curved Faces and Extruding
 
Tools on Surface – v1.8
05/ Others Useful Plugins
BoolTools
 
The Curve, Taper & Stock Maker
RoundCorner – v2.3

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.