Màu sắc của cửa trong phong thủy

0 83
Trong phong thủy dương trạch, cửa giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Ví dụ hướng cửa liệu có phải hướng nạp huyền không quái, vị trí cửa liệu có phải là vị trí đón Cát tinh không… Do đó, trong Kinh viết: “Dương trạch tam yếu: môn, phòng, táo” ( ba thứ quan trọng nhất của nhà ở là cửa, phòng và bếp).
   Ngoài việc chú ý đến tinh vận quái khí của cửa chính ra, sự phối hợp màu sắc cũng vô cùng quan trọng.
   Trong Phong Thủy Bát Quái, cửa được xem là bộ phận quan trọng nhất.
   Quyển “ Biện luận tam thập biên” trong phần bàn về hướng cửa của dương trạch có viết: “Dương trạch thủ yếu đại môn giả, dĩ đại môn vi khẩu dã” (cửa chính là bộ phận quan trọng nhất của nhà ở, cửa chính chính là “khẩu”).
   Người xưa ví cửa chính với miệng của con người, cửa chính là “miệng” của căn phòng vậy, phương vị màu sắc của cửa cũng như việc bố trí sắp xếp các vật dụng, khí mà cửa thu nạp đều có những ảnh hưởng nhất định. Nên trong  Kinh  viết ba thứ quan trọng nhất của nhà ở là cửa, phòng và bếp. Trong đó cửa được xếp vào vị trí  quan trọng hàng đầu, nó là then chốt cho cát hung của cả ngôi nhà.
   Tám phương sau đây đều thuộc những Hành khác nhau trong Ngũ hành, cụ thể như sau:
   – Phương vị thuộc hành Mộc: hướng Đông, hướng Đông Nam.
   – Phương vi thuộc hành Hỏa: hướng Nam.
   – Phương vị thuộc hành Thổ: Hướng Tây Nam, hướng Đông Bắc
   – Phương vị thuộc hành Kim: hướng Tây, hướng Tây Bắc.
   – Phương vị thuộc hành Thủy: hướng Bắc.
Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê những màu sắc hỷ kị của tám phương vị môn khẩu:
1.Đông Môn ( Chấn phương)
   Hướng Đông thuộc hành Mộc, nên chọn hành Thủy để tương sinh và hành Mộc để tương trợ, kỉ hành Kim vì tương khắc, kị hành Hỏa vì triệt tiêu lẫn nhau, hành Thổ gây ảnh hưởng không lớn nên được xem là trung tính.


* Màu sắc của cửa chính như sau:
Nên chọn:      Mộc – màu xanh, xanh lá cây
Thủy – Màu đen , màu xanh da trời 
Kị :  Kim – màu bạc, trắng 
Hỏa – màu đỏ, màu tím , màu cam
Trung tính :  Thổ – màu vàng, màu cà phê.
2.Đông Nam Môn (Tốn phương)
   Hướng Đông Nam cũng thuộc hành Mộc, nên chọn hành Thủy để tương sinh và hành Mộc tương trợ, kị hành Kim tương khắc, kị hành Hỏa vì gây tổn hại lẫn nhau, hành Thổ ảnh hưởng không lớn nên được xem là trung tính.
* Màu sắc của cửa chính như sau:
Nên chọn:   Mộc – màu xanh, xanh lá cây
Thủy – màu đen, xanh da trời
Kị:  Kim – màu bạc, trắng
Hỏa – màu đỏ, tím, da cam
Trung tính: Thổ – màu vàng, màu cà phê
3.Nam môn (Ly phương)
   Hướng Nam thuộc hành Hỏa, nên chọn hành Mộc tương sinh, hành Hỏa tương trợ, kị hành Thủy vì tương khắc, hành Thổ triệt tiêu lẫn nhau, hành Kim ảnh hưởng không lớn nên được xem là trung tính.
* Màu sắc của cửa chính như sau:
Nên chọn:  Mộc –  Màu xanh, xanh lá cây
Hỏa – đỏ, tím , da cam
Kị:  Thủy – màu đen , màu xanh da trời 
Thổ – màu vàng , màu cà phê
 Trung tính : Kim – màu bạc, màu trắng
4.Tây Nam môn ( Khôn phương)
   Hướng Tây Nam thuộc hành Thổ, nên chọn hành Hỏa để tương sinh và hành Thổ tương trợ, kị hành Mộc vì tương khắc và hành Kim vì triệt tiêu lẫn nhau, hành Thủy ảnh hưởng không lớn nên được xem là trung tính.

* Màu sắc của cửa chính như sau:
Nên chọn:  Hỏa – màu đỏ, tím, da cam
Thổ – Màu vàng, màu cà phê
Kị:  Mộc – màu xanh, xanh lá cây
Kim – màu bạc hà, màu trắng
 Trung tính: Thủy –  màu đen, xanh da trời
5.Tây môn (Đoài phương)
   Hướng Tây thuộc hành Kim, nên chọn hành Thổ vi tương sinh, hành Kim tương trợ, kị hành Hỏa vi tương khắc và hành Thủy triệt tiêu lẫn nhau, hành Mộc ảnh hưởng không lớn nên được xem là trung tính.
* Màu sắc của cửa chính như sau:
Nên chọn:  Thổ – màu vàng, màu cà phê
Kim – màu bạc, trắng
Kị:  Hỏa – màu đỏ, tím, da cam
Thủy – màu đen, xanh da trời
Trung tính: Mộc – màu xanh, xanh lá cây
6.Tây Bắc môn
   Hướng Tây Bắc cũng thuộc hành Kim, nên chọn hành Thổ vì tương sinh, hành Kim tương trợ, kị hành Hỏa vì tương khắc và hành Thủy triệt tiêu lẫn nhau, hành Mộc ảnh hưởng không lớn nên được xem là trung tính .
* Màu sắc của cửa chính như sau:
Nên chọn:  Thổ – màu vàng, màu cà phê
Kim – màu bạc, trắng
Kị:  Hỏa – màu đỏ, tím, da cam
 Thủy – màu đen, xanh da trời
Trung tính: Mộc – màu xanh, xanh lá cây
7.Bắc môn (Khảm phương)
   Hướng Bắc thuộc hành Thủy, nên chọn hành Kim để tương sinh và hành Thủy để tương trợ, kị hành Thổ  vì tương khắc và hành Mộc triệt tiêu lẫn nhau, hành Hỏa không gây ảnh hưởng lớn nên được xem là trung tính.
* Màu sắc của cửa chính như sau:
Nên chọn :  Kim – màu bạc, màu trắng
Thủy – màu đen, xanh da trời
Kị:  Thổ – màu vàng, màu cà phê
Mộc – màu xanh , xanh lá cây
Trung tính: Hỏa – màu đỏ, tím, da cam
8. Đông Bắc môn ( Cấn phương)
   Hướng Đông Bắc thuộc hành Thổ, nên chọn hành Hỏa để tương sinh, hành Thổ để tương trợ, tránh hành Mộc vì tương khắc và hành Kim triệt tiêu lẫn nhau, hành Thủy gây ảnh hưởng không lớn, là trung tính.
* Màu sắc của cửa chính như sau:
Nên chọn:  Hỏa – màu đỏ, tím, da cam
Thổ  – màu vàng, màu cà phê
Kị :  Mộc – màu xanh , xanh lá cây
Kim – màu bạc, trắng
Trung tính: Thủy – màu đen, màu xanh da trời
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.