Arroway Textures | ALL-IN-ONE BUNDLE – Fshare

Tổng hợp toàn bộ map vật liệu dùng cho 3dsmax của Arroway Textures. Gồm tất cả 6 vol vật liệu bằng những file ảnh PNG chất lượng cao.

Description:
Textures from “Arroway Textures”.
Year: 2006-2011
Included:
Stonework vol.1 – [60 tex.] Tiles vol.1 – [50 tex.] Wood Flooring vol.1 – [50 tex.] Wood vol.1 – [135 tex.] Wood vol.2 – [99 tex.] Wood vol.3 – [99 tex.]

Chỉ có một link download duy nhất : http://www.fshare.vn/folder/TZZ713TH2T/

Hãy ủng hộ Kiến trúc 360 bằng cách Like G+ hoặc Facebook. Chúc các bạn vui vẻ! 

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.