Đồ án tốt nghiệp – Bảo Tàng Đà Nẵng

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư khóa 2007 – 2012

Bảo tàng Đà Nẵng – KTS Lê Tấn Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bạn có thể download tại địa chỉ : Bảo tàng Đà Nẵng 

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.