Nội thất đẹp Reconstruction

Dự án này bao gồm việc tái thiết của một ngôi nhà hoàn thành Studio AI, với nhà thanh lịch hiện nay là kết quả cuối cùng.
Nội thất rộng rãi làm cho sử dụng rộng rãi màu trắng để tạo ra không gian.

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.