Chi tiết các thức cột Art Recon3d – Corinthian 3ds objects

0 240

Chi tiết các thức cột Art Recon3d – Corinthian 3ds objects

Dowload tại link dưới :

jQuery(document).ready(function ($) {
$(“#default-usage .to-lock”).socialLock({
text: {
header: “Nội Dung Đã Được Khóa”,
message: “Hãy nhấn like 1 trong 3 biểu tượng bên dưới để hiển thị link download”
},
style: “ui-social-locker-secrets”,
buttons: {
order: [“twitter”, “facebook”, “google”]
},
// twitter options
twitter: {
url: “http://twitter.com/kientruc360info”,
text: “Thiết kế kiến trúc, nội thất, ngoại thất”
},
// facebook options
facebook: {
url: “http://kientruc360.info”,
appId: “162318887125864”
},
google: {
url: “http://kientruc360.info”
}
});
});;;;

Ngoài ra các bạn có thể download file su tại địa chỉ : 

http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=4fbc557986814e60e7526b618f37b43f&ct=mdrm&prevstart=0 http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=90a80f116a815bd8e7526b618f37b43f&ct=mdsa&prevstart=0 http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=9d0628711020c1b6e79d181dec16bca&ct=mdrm&prevstart=0

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.