Browsing Tag

Plugin Shop

[Photoshop] Plugin Neat image 7.0

Plugin Neat image 7.0 Phần mềm này để làm mịn da và khử noise cho ảnh, bạn có thể download theo link ở dưới đây…