Sách Thiết Kế Nội Thất Có Minh Họa – Francis D.K. Ching

Sách Thiết Kế Nội Thất Có Minh Họa – Francis D.K. Ching

Thiết Kế Nội Thất Có Minh Họa
NXB Xây Dựng 2011
Francis D.K. Ching
Dịch: Đặng Thái Hoàng

301 Trang​Francis D.K Ching là một nhà lý luận kiến trúc nổi tiếng từng nói: “Giá trị nghệ thuật của một công trình kiến trúc không phụ thuộc vào độ lớn của nó”.
Thiết kế không gian nội thất đóng một vai trò quan trọng đối với một ngôi nhà. Thiết kế không gian nội thất thể hiện phong cách cũng như sự sáng tạo của người thiết kế.
Cuốn sách Thiết Kế Nội Thất Có Minh Họa này được xem như một cuốn cẩm nang thiết thực dành cho tất cả những ai quan tâm đến không gian thiết kế nội thất. Với những hình ảnh và ngôn từ đơn giản, rõ ràng, hy vọng cuốn sách sẽ là công cụ hữu ích của các bạn.

Có thể bạn quan tâm:

2 thoughts on “Sách Thiết Kế Nội Thất Có Minh Họa – Francis D.K. Ching

Leave a Reply

Your email address will not be published.