THAO HO HOME FURNISHINGS / MW ARCHSTUDIO

THAO HO HOME FURNISHINGS / MW ARCHSTUDIO

Đơn vị thực hiện: MW archstudio
Địa điểm: Quận Tân Bình, TP.HCM 
Kiến trúc sư: Le Minh Quang, Nguyen Ai Thy
Diện tích: 400.0m2 
Thời gian: 2015
Theo Archdaily

Tổng hợp bởi Kiến trúc 360, Nguồn từ Handhome

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.