Sách cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng

Sách cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng

Sách cấu tạo này do GS TS Nguyễn Đức Thiềm và GS TS Nguyễn Mạnh Thu, Pgs TS Trần Bút Biên soạn.

Dowload tài liệu tại đây: https://goo.gl/aEXBLB

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *