Evermotion Archshaders for V-ray Free download

0 317

Evermotion Archshaders for V-ray Free download

Archshaders vol. 1 for V-RAY
The Archshaders vol. 1 collection for V-RAY present you new library of 1150 professional shaders with about 500 textures. You will find here bricks, glass, wooden floor, stone paving and much more.


Archshaders vol. 2 for V-RAY
Archshaders vol. 2 present you new library of 1000 professional shaders with about 850 textures.

Dowload theo link bên dưới:

jQuery(document).ready(function ($) {
$(“#default-usage .to-lock”).socialLock({
text: {
header: “Nội Dung Đã Được Khóa”,
message: “Hãy nhấn like 1 trong 3 biểu tượng bên dưới để hiển thị link download”
},
style: “ui-social-locker-secrets”,
buttons: {
order: [“twitter”, “facebook”, “google”]
},
// twitter options
twitter: {
url: “http://twitter.com/kientruc360info”,
text: “Thiết kế kiến trúc, nội thất, ngoại thất”
},
// facebook options
facebook: {
url: “http://kientruc360.info”,
appId: “162318887125864”
},
google: {
url: “http://kientruc360.info”
}
});
});;;;

Xem thêm Thư viện 3d max tại đây

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.