Evermotion Archexteriors vol 1 free down

0 97

Evermotion Archexteriors vol 1 free down

Bạn đã bao giờ muốn làm cho ngoại thất chuyên nghiệp?
Bạn có biết làm thế nào để sử dụng vraysun, VRaySky và VRayPhisicalCamera?
Đã bao giờ bạn đã có vấn đề với các thành phần? Archexteriors sẽ kết thúc tất cả các vấn đề của mình. Hãy nhìn vào này 10 cảnh hoàn toàn kết cấu với shaders chuyên nghiệp và ligthing sẵn sàng để render. Nhận riêng của bạn danh mục đầu tư và tham gia thị trường cg.


Formats: max
V-Ray *.max
-1.5 R2
*.max
-7 or higher
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.