Share model Bed – File 3dsmax giường

Share model Bed – File 3dsmax giường

Một model giường hiện đại được chia sẻ bởi bạn Anh Bầu từ group 3dword

Các bạn có thể download tại đây:
Download map gỗ tại địa chỉ sau:
Cách làm vật liệu Gỗ các bạn có thể xem hình ảnh bên dưới và thực hiện theo:

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.