Đồ án tốt nghiệp kts – Trung tâm nghệ thuật tạo hình đương đại

Đồ án tốt nghiệp kts – Trung tâm nghệ thuật tạo hình đương đại

Giáo viên hướng dẫn: TH.S KTS Vương Hải Long
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phương Phương 2001 K4
Trường: ĐH Kiến trúc Hà Nội

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.