thiết kế nội thất, thiết kế kiến trúc

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0986 3579 33 * Email: kientruc360.info@gmail.com
logo

Translate

Tư vấn trực tuyến miễn phí

Đăng ký nhận bài viết mới

Liên kết

liên hệ thiết kế kiến trúc
liên hệ thiết kế kiến trúc

Tra cứu thước lỗ ban

liên hệ thiết kế kiến trúc

Thống kê


Free 3d models of ACER tree download

Free 3d models of ACER tree download

Krzysztof Czerwinski đã chia sẻ mô hình 3D của Acer Platanoides trong 4 lứa tuổi mà ông đã làm với ATree3D kịch bản để bạn có thể tải về và sử dụng cho các dự án thương mại. 3D Max 2010 cảnh cộng với kết cấu bên trong kho lưu trữ
Download toàn bộ thư viện tại link bên dưới


001. Asteroids and stars (C4D file)

002. 12 cutted out casual people (PNG files)

003. Abstract holes (C4D file - 55 MB)

004. 2 cutted out photos - truck and shopping woman (TIFF and PNG file)
005. 6 HQ cutted out cars (TIFF format with layers)
006. 7 HQ cutted out casual people v1 (PNG format)

007. 7 HQ cutted out casual people v2 (PNG and TIFF format)

008. 4 HQ cutted out cars (TIFF format with layers)

009. Magic shining crystal C4D scene (R10 version required)

010. 7 HQ cutted out casual people v3 (PNG and TIFF format)

011. 9 models of 3D Trees for 3D Max 2012 (with textures and materials for Vray 2.0)

012. 9 models of 3D Trees for 3D Max 2010 (with textures and materials for Vray 2.0)

013. 9 models of 3D Trees for other 3D software (OBJ files + textures)

014. 9 models of 3D Trees - TEXTURES PACK ( 7 MB)

015. 85 reference photos of industrial factory (150 MB)

016. 6 HQ cutted out summer people (PNG format)

017. 3D models of Trees made by me and released at VIZ-PEOPLE - OBJ format.

It's a colletcion of 6 packs (3 models per pack):

a) 01_Trees_OBJ.zip

b) 02_Trees_OBJ.zip

c) 03_Trees_OBJ.zip

d) 04_Trees_OBJ.zip

e) 05_Trees_OBJ.zip

f) 06_Trees_OBJ.zip

018. Collection of 7 hand painted LABYRINTH's for kids:)

019. Cutted out branch - HQ resolution 2592x3672 px (PNG format)

020. Cutted out tree - HQ resolution 1944x2904 px (PNG format)

021. HQ 3D Apples with wooden vase - models and textures

022. HQ 3D common tree 01 (only model - 3D Max 2010)

023. HQ 3D common tree 02 (only model - 3D Max 2010)

024. HQ 3D common tree 03 (only model - 3D Max 2010)

025. HQ 3D common tree textures

026. HQ Skies textures pack Vol. 01 - 10 textures, 3000x2008 px, PNG format

027. HQ Skies textures pack Vol. 02 - 10 textures, 3872x2592 px, PNG format

028. HQ 3D models of Lavender - 3D Max 2010 format, Vray 2.4

029. HQ 3D models of Lavender - FBX format (2010)

030. Collection of 13 alpha masked people - PNG format

031. HQ Skies textures pack Vol. 03 - 23 textures, 3872x2592 px, JPG format

032. HQ Tree alpha masked (acer platanoides) - 2592x3872 px, PNG format

033. HQ cutted out branch - 3774x2592 px, (PNG format)

034. HQ Tree alpha masked (acer platanoides) - 2293x3266 px, PNG format

035. HQ 3D models of Acer tree in 4 ages - 3D Max 2010 scene + textures

036. HQ 3D models of Acer tree in 4 ages - OBJ files with textures in zip archive

037. Alpha masked bushes - 2 textures in PNG format, 1800x2689 px

038. ATree3D presets for 4 Acer Platanoides trees from download number 035

039. HQ 3D models of Acer trees irregular shapes in 4 ages - 3D Max 2012 scene + textures

040. HQ 3D models of Acer trees irregular shapes in 4 ages - OBJ models + textures

041. 9 alpha masked people - PNG format

042. HQ 11 blue clouded skies - PNG format, 3872x2592 px

043. Greenery backgrounds - 58 HQ photos, 3872x2592 px, JPG

044. HQ Alpha masked tree - 1626 x 2200 px, PNG

Nhận xét

BACK TO TOP
Chat để được tư vấn!