Vilnius Museum & Cultural Centre

  • Vilnius, Lithuania
  • 2007 – TBC
  • City of Vilnius
  • Competition / Research
  • 13000m2
  • Site Area: 98500m²
  • Footprint Area: 7800m²”
Bảo tàng mới của chúng tôi và trung tâm văn hóa xuất hiện trái ngược với một đường chân trời thẳng đứng xung quanh – trọng lực dường như bất chấp vì nó ‘nổi’ trên mặt đất, đường cong dài của nó tạo ra một tòa nhà của sự lưu động rất lớn, tốc độ và nhẹ nhàng trong đó du khách có thể “thử nghiệm” với khái niệm của ‘bộ sưu tập’.

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.