Tổng hợp sách dạy diễn họa Marker

Tổng hợp sách dạy diễn họa Marker

Chúng tôi xin giới thiệu các quyển sách dạy diễn họa Marker
1- Architecture color rendings by marker pen
2- Crazy drawing
3- Draw marker design & express
Các bạn có thể download lần lượt tại link dưới đây full PDF
4- Sách diễn họa trung quốc
5- Diễn họa Cây cối
6- Sách diễn họa kiến trúc cơ bản

jQuery(document).ready(function ($) {
$(“#default-usage .to-lock”).socialLock({
text: {
header: “Nội Dung Đã Được Khóa”,
message: “Hãy nhấn like 1 trong 3 biểu tượng bên dưới để hiển thị link download”
},
style: “ui-social-locker-secrets”,
buttons: {
order: [“twitter”, “facebook”, “google”] },
// twitter options
twitter: {
url: “http://twitter.com/kientruc360info”,
text: “Thiết kế kiến trúc, nội thất, ngoại thất”
},
// facebook options
facebook: {
url: “https://kientruc360.info”,
appId: “162318887125864”
},
google: {
url: “https://kientruc360.info”
}
});
});;;;

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.