Tổng hợp sách dạy diễn họa Marker

0 421

Tổng hợp sách dạy diễn họa Marker

Chúng tôi xin giới thiệu các quyển sách dạy diễn họa Marker
1- Architecture color rendings by marker pen
2- Crazy drawing
3- Draw marker design & express
Các bạn có thể download lần lượt tại link dưới đây full PDF
4- Sách diễn họa trung quốc
5- Diễn họa Cây cối
6- Sách diễn họa kiến trúc cơ bản

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.