Port House

  • Antwerp, Belgium
  • 2008 – TBC
  • Antwerp Port Authority
  • 12,800 (gross)m2
  • Site Area: 16,400m²
  • Height: 46m
Cảng nhà kết hợp một cấu trúc chùm hình mới và một cựu xây dựng đội cứu hỏa vào một tòa nhà trụ sở mới cho Cảng vụ. Dự án là chiến lược nằm giữa thành phố và bến cảng, với phong cảnh tuyệt đẹp trên cả hai trung tâm và các cổng từ phía sau các bức tường kính rõ – một số minh bạch, những người khác phản xạ – trong tham chiếu đến việc buôn bán kim cương Antwerp.

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.