Nique Contemporary Villa thiết kế Nestor Sandbank

Được thiết kế bởi Nestor Sandbank, biệt thự hiện đại độc đáo này nằm trong Ramot Hashavim, Israel.
Nó có một chương trình cảnh quan rộng lớn, với một bãi cỏ cắt tỉa cẩn thận và hoàn toàn tác phẩm điêu khắc hiện đại rải rác khắp rộng.
Nó hiện đang rao bán với giá 9 triệu USD.


Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.