Bemmel Residence thiết kế Maxim Winkelaar and Bob Ronday

Châm ngôn Winkelaar và Bob Ronday đến với nhau để hoàn thành Bemmel Residence, một nhà tư nhân nằm trong Bemmel, Hà Lan.
Ngoại thất tối giản sẽ mở đường cho một nội thất sạch sẽ, thanh lịch trong sự đơn giản của nó.


Bemmel Residence by Maxim Winkelaar:
“Modern and white residence with large glass windows. The house rises as a sculpture in the landscape. At the rear is a large porch with glass roof.”

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.