Phần mềm cắt, ghép file (.001, .002, .__a, .__b), hướng dẫn cụ thể

0 248

Phần mềm cắt, ghép file (.001, .002, .__a, .__b), hướng dẫn cụ thể

Download tải phần mềm ghép file full, phần mềm nối file 001, ghép file 001 và hướng dẫn cách cắt ghép file .001, __a, __b, Phần mềm chia nhỏ và gộp file nhanh nhất.
Giao diên phần mềm ghép file The Fastest File Splitter and Joiner

Đầu tiên các bạn download phần mềm FFSJ (phần mềm cắt nối file) nằm ở link dưới đây về


The Fastest File Splitter and Joiner (FFSJ) là 1 phần mềm miễn phí bao gồm 2 chức năng chính: chia 1 file lớn thành các phần có dung lượng nhỏ hơn (dùng để dễ dàng lưu trữ hay gửi qua Internet), và gộp các phần nhỏ đó thành file gốc ban đầu.
Ưu điểm của chương trình là nó có kích thước rất nhỏ gọn (bản portable chỉ 400 KB), hoạt động nhanh và rất dễ sử dụng. Khi so sánh với các chương trình cùng chức năng khác như HJ-Split, WinSplit, MasterSplitter, FFSJ có tốc độ cao hơn từ 3 tới 5 lần, còn so với các chương trình nén có chức năng chia nhỏ file nén (như Winrar) thì nó còn nhanh hơn nhiều nữa.
Đặc biệt là chương trình này có tính tương thích với HJ-Split, 1 phần mềm chia nhỏ file đã khá nổi tiếng. Nó có thể gộp các thành phần được chia bởi HJ-Split thành file gốc ban đầu.
Sử dụng FFSJ, bạn có thể an tâm về tính an toàn và toàn vẹn của dữ liệu bởi chúng đã được kiểm soát thông qua MD5 checksum. Hơn nữa, FFSJ còn cho phép bạn thực hiện ở chế độ dòng lệnh, giúp bạn viết các file BAT để thực hiện công việc tự động cho nhiều file.
Hướng dẫn sử dụng
1. Tách 1 file thành nhiều phần (parts)
vào tab Splitting Mở File cần chia nhỏ bằng cách nhấn vào source file sau khi chọn xong ta thấy như hình :


Như các bạn thấy ở trên Local của file hiển thị ở “source file” và “Output directory” nếu bạn muốn lưu các part chia nhỏ ra ở 1 thư mục nhất định thì click vào “Output directory” rồi thay đổi đường dẫn chưa file được trích xuất ra.

– Bạn có thể chọn cách chia theo part “Split into” hoặc chia theo dung lượng “Split after every”

– Bạn có thể chọn: Xóa file gốc sau khi chia nhỏ file chọn “Delete source file after splitting” . Đặt mật khẩu cho file name đó bằng cách chọn “Encrypt data” .

– Bấm vào nút “Split” sau khi bạn chọn xong , nhập mật khẩu của bạn nếu bạn muốn để mật mã dữ liệu, và chờ đợi cho đến khi tập tin được chia nhỏ lúc này hoàn thành và nhìn thấy thông báo :

Vậy là đã chia nhỏ thành công
2. Ghép các parts thành 1 files hoàn chỉnh
Ví dụ: sau khi download 1 phim, hoặc 1 cái gì đó có dạng .001 .002 như sau :
Test.001, Test_ddbl.002 …. các bạn phải Rename tất cả thành Test.001, Test.002 hoặc Test_ddbl.001 , Test_ddbl.002 thì mới ghép không lỗi. ( Dạng __a, __b cũng làm tương tự nếu tên file không trùng nhau )

Các bạn chuyển sang tab Joining, ở phần First split part, các bạn tìm đến file .001 hoặc .__a (chú ý các part phải chứa trong cùng 1 thư mục)
Tiếp theo bấm Join để ghép các file lại với nhau

Nhấn vào “First split part” mở file .001 or .__a. Chọn thư mục chứa file được ghép lại tại “Output file”, “Split parts are in different locations” ( chia các part theo nguồn khác nhau ) cái này bạn không cần phải chọn vì nhiều khi bạn download file không được trên host này, phải download từ host khác, “Delete Split parts after joining” xoá các part khi file được ghép thành công.

Sau khi chọn các dữ liệu xong các bạn nhấn vào “Join” và chờ đợi sau ghi ghép file hoàn thành sẽ có thông báo :[IMG]
Thanks

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.